Сбирка на клуб на еколога
30 Jun 2020
  • Time: 5:30 pm -- 8:30 pm
  • Attending:
  • Location:
Сбирка на клуб на еколога
Ежемесечна сбирка на клуб на еколога!
Застрояване, подпорни стени, ресторанти, дървета, зелени системи...
Доста  са темите, които ще засегнем на сбирката, като тя ще се проведе на площадката на Данов хълм (Сахат тепе), където се предвижда реконструкция и възстановяване на съществувалия ресторант.
Всички, заинтересовани са поканени, само активно гражданско общество
може да контролира нечисти апетити към чисти места.
Leave a Comment